ગુજરાત સ્ટેટ બાયોટેક્નોલોજી મિશન ભરતી

ગુજરાત સ્ટેટ બાયોટેક્નોલોજી મિશન ભરતી

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Advertisement

ગુજરાત સ્ટેટ બાયોટેક્નોલોજી મિશન (GSBTM) ટાઈપિસ્ટ કમ ક્લાર્ક, મેનેજર, ડેપ્યુટી મેનેજર પોસ્ટ ભરતી

કુલ પોસ્ટ્સ: 04 પોસ્ટ્સ

પોસ્ટનું નામ: ટાઈપિસ્ટ કમ ક્લાર્ક, મેનેજર, ડેપ્યુટી મેનેજર

શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અન્ય વિગતો: કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

કેવી રીતે અરજી કરવી: રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

• ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ: 05-08-2022

• ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: 25-08-2022

Notification: Click Here

Apply Online: Click Here

Advertisement

Post a Comment

Previous Post Next Post