Gujarat 50000 Rs Covid Sahay Online Application Link - iora.gujarat.gov.in

Gujarat 50000 Rs Covid Sahay Online Application Link - iora.gujarat.gov.in

વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવા ➙ ક્લિક કરો

Advertisement

Gujarat 50000 Rs Covid Sahay Online Application Link - iora.gujarat.gov.in


The Gujarat government launched the author of the heirs of corona dead, Learn the Process of the Website and Application.Link to apply to the state of the corona, the state of the state for helping Mobile Friendly Online Portal, https://:iora.gujarat.gov.in/cov19_login.aspx


Help the applicant get quick and easily
Launch Mobile Friendly Online Portal in the State
Launch the portal launched by Revenue Minister Rajendra Trivedi
When the corona deceased the dead, the state is cutter, when heirs will be able to upload the dead certificate and the Department of the Department of the deceased. The state has prepared mobile friendly online portal. Joe Launching Revenue Minister Rajendra Trivedi. Uploading from the required Certificate Mobile, the amount of assistance in just one month will be deposited directly in the bank's bank. It also added. The name of this portal is iora.Gujarat.gov.in. On which heirs of the deceased will be able to give their own details. Link to apply in Mobile Friendly App https://iora.gujarat.gov.in/cov19_login.aspx


The Revenue Minister Rajendrabhai Trivedi said that due to the Gildern government's Guideline, the State, which has died in Rica, due to the Gideline of the Central Government, due to the global pestilence, the state. The Mobile Friendly Online Portal has been prepared from Gandhinagar, Minister Trivedi added to Trivedi That, Chief Minister will be able to help the heirs by the portal, who prepared under the guidance of the Chief Minister, and will save time and will be deposited directly to his bank account.


Covid Sahay Yojana Gujarat Govt To Pay Rs 50,000 To Family Paripatra And Application Form


iORA દ્વારા બનાવેલ Covid-19 Mobile Application દ્વારા મૃતકના પરિવારજનો કોરોના સહાય મેળવવા માટે ઘરે બેઠા પણ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકશે. ઓનલાઇન એપ્લિકેશન કેવી રીતે કરવી તેની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી નીચે મુજબ છે.

સૌપ્રથમ Revenue Department ની official Website ખોલવી.
iORA ખોલ્યા બાદ તેમાં “Covid-19 Ex-Gratia Payment” પર ક્લિક કરો.

તમારો મોબાઈલ નંબર અને Captcha Image દાખલ કરો.
ત્યાર બાદ તમારી પર OTP આવશે. જે દાખલ કરીને કોવિડ-19 નું સહાય એપ્લિકેશન ફોર્મ ઓપન કરવાનું રહેશે.
હવે મૃત્યુ પામનારની મરણ પ્રમાણપત્રમાંથી વિગતો નાખીને “મરણ પામનારની વિગત મેળવો” પર ક્લિક કરો.

જ્યા મૃતક વારસદારે સંપૂર્ણ વિગતો ભરીને “Save Application / અરજી વિગત સેવ કરો” પર ક્લિક કરો.
તમારી અરજી સેવ થયા બાદ યુનિક એપ્લિકેશન નંબર આવશે જે સુરક્ષિત જગ્યાએ નોંધી રાખવાનો રહેશે.

તમામ વિગતો ચોક્કસઈપૂર્વક તપાસ્યા બાદ”Confirm Application / અરજી કન્ફર્મ કરો” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

અરજી કન્ફર્મ થયા બાદ સોગંદનામું કરવા માંગતા હોવ તો “Print Computer Generated Affidavit” પર ક્લિક કરીને સોગંદનામાની પ્રિન્ટ મેળવી શકો છો.

સોગંદનામું નોટરી સમક્ષ વારસદારોની સંમતિ દર્શાવતું સોગંદનામું તૈયાર કરવાનું રહેશે.

નોટરી અને કોવિડ-19 ને લગતા તમામ દસ્તાવેજો “Upload Document’ પર જઈને અપલોડ કરવાના રહેશે.

બધા જ લાલ રંગના ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરવાથી “Submit Application” નું બટન જોવા મળશે.

અરજી સબમીટ કર્યા બાદ આપની અરજી મૃત્યુ પામનારના મરણ પ્રમાણપત્રના સબંધિત કલેકટર કચેરી અથવા મામલતદાર કચેરી ખાતે આગળની કાર્યવાહી માટે સબમિટ થશે. આગળની કાર્યવાહીની મોબાઈલ કે ઇમેઇલ દ્વારા જાણ કરવામાં આવશે.

Gujarat Corona Death Sahay Yojana 2021
ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ અને મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા સરકારી ઠરાવ બહાર પાડી જાહેરાત કરી છે કે રાજ્યમાં કોરોનાથી મૃત્યુ પામનાર મૃતકોના કુટુંબીજનોને સહાય આપવા આવશે. ડિઝાસ્ટર મેનેજન્ટ એક્ટ-2005 હેઠળ કુદરતી આપત્તિના કારણે થતાં નુકશાન માટે નાણાંકીય સહાય ચુકવવામાં આવે છે. આ એક્ટમાં કોવિડ-19 નો સમાવેશ SDRF ના ધોરણોમાં સમાવેશ કરેલ છે.

કોરોના મરણ સહાય યોજનાનો હેતુ

દેશમાં અને ગુજરાતમાં કોરોના મહામારીના કારણે ઘણા બધા પરિવારોમાં કમાવનાર વ્યક્તિનું આકસ્મિક મૃત્યુ થયેલા છે. જ્યારે પરિવારમાંથી મુખ્ય કમાવનાર વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય ત્યારે જીવનનું ગુજરાન બહુ કઠિન થાય છે. જેને ધ્યાને રાખીને ગુજરાત સરકાર દ્વારા Corona Sahayata Yojana Gujarat અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. આ યોજના હેઠળ કોરોનામાં મૃત્યુ થયેલ હોય તેવા મૃતકના કુટુંબીજનો અથવા તેમના વારસદારોને સહાય આપવામાં આવશે.


કોરોનાથી મૃત્યુ પામેલાના પરિવાર જનોને સરકાર આપશે 50,000 ની સહાય તે બાબત લેટર
What to do for help?

He added, according to the Government of India's guidelines, the heir to a person died from Covid-19 to Rs. 50,000 / - has decided to give assistance (Ex-Gratia Assistance). Mobile Friendly Online Portal is launched by Mobile Friendly Online Portal Revision to apply at home by the Governance of Gujarat by the Government of Gujarat. Dead certificate and health and family welfare in this portal


Aarogya Setu is a mobile application developed by the Government of India to connect essential health services with the people of India in our combined fight against COVID-19. The App is aimed at augmenting the initiatives of the Government of India, particularly the Department of Health, in proactively reaching out to and informing the users of the app regarding risks, best practices and relevant advisories pertaining to the containment of COVID-19.

Advertisement

Post a Comment

Previous Post Next Post